Jälki

Harrastaisinko jälkeä - kenelle laji sopii?

Ekko

Jäljestäminen on koiralle luontaista ja lähtökohtaisesti helppoa. Haastetta siihen tuo toimiminen yhteistyössä ohjaajan kanssa, lajin edellytysten mukaisesti. Riittävän osaamistason saavutettuaan jälkeä pystyy harrastamaan yksin, toisin kuin esimerkiksi hakua tai viestiä, joihin tarvitaan ryhmä tai apuohjaaja.

Lajissa koira jäljestää ihmisen tekemää jälkeä. Jälkilajit jaetaan Suomessa perinteiseen (kansalliseen) metsäjälkeen sekä hieman uudempaan tulokkaaseen (kansainväliseen) peltojälkeen (FH). Näistä metsäjäljet ovat pidempiä ja pääpainona on jäljelle jätettyjen keppien löytäminen, kun taas lyhyemmällä peltojäljellä painotetaan lisäksi mahdollisimman tarkkaa jäljestystyöskentelyä.

Ihanteellinen jälkikoira on luonteeltaan rauhallinen ja pitkäjänteinen, mutta motivoitunut työskentelemään. Nämä ominaisuudet auttavat koiraa jaksamaan keskittyneesti etsiä, eli ajaa, pitkiäkin jälkiä. Energisen ja aktiivisen koiran kanssa harrastaminen onnistuu toki myös, mutta koiralle pitää tuolloin erikseen opettaa maltillista jäljestysvauhtia ja tarkkuutta.

Koiran ohjaajalta jälkiharrastus vaatii paljon aikaa, oma-aloitteisuutta ja sitoutumista. Viikoittaisten ohjattujen treenien lisäksi etenkin aloittelijoiden on tärkeää harjoitella itsenäisesti pari-kolme kertaa viikossa. Jokaisessa harjoituksessa ohjaaja ensin tekee jäljen, minkä jälkeen sen vanhentumista odotellaan puolesta tunnista yli kahteen tuntiin ennen sen ajamista koiran kanssa.

Ohjatuissa treeneissä kaikki osallistuvat sekä jälkien tekoon että ajamiseen — toisten suorituksia seuraamalla oppii paljon ja saa vinkkejä sekä omaan työskentelyyn että ohjaukseen. Jälkeä voi harjoitella pitkälti itsenäisesti, mutta harrastuksessa edettäessä tärkeäksi tulee myös harjoitella vieraiden ihmisten tekemiä jälkiä.

Jälkeen kuuluu jäljestämisen lisäksi tottelevaisuusosio ja esine-etsintäosio. Näitä kumpaakin treenataan erikseen erillisillä harjoituskerroilla.

Jälkikokeesta lyhyesti

Metsäjälkikokeessa koiralle vieras henkilö on kävellyt maastossa suunnitellun reitin, ja jättänyt jäljelle 6 merkittyä, noin 10–senttistä jälkikeppiä. Jäljen pituus on luokasta riippuen 500 — 1500 metriä, ja se on tehty noin puolesta tunnista kahteen tuntiin ennen jäljestämisen aloitusta.

Koira lähetetään etsimään jälkeä suoralle janalle, jonka jälki leikkaa. Koiran tulee löytää jälki janalta, ja lähteä jäljestämään jäljentekijän kulkusuuntaan. Jäljellä koiran tulee lisäksi ilmaista ohjaajalle kaikki kuusi jälkikeppiä. Metsäjälkikokeessa tuomari arvostelee vain janatyöskentelyn ja jäljestyksen aloituksen, minkä jälkeen koira ja ohjaaja työskentelevät jäljellä kahdestaan. Jäljen lopussa ohjaajan tulee luovuttaa löytyneet jälkikepit, minkä perusteella suoriutuminen jäljestystehtävästä arvostellaan.

Palveluskoiraliiton sivuilta löytyy lisätietoa sekä metsäjälkikokeesta että pelto- eli erikoisjälkikokeesta.

Tavoitteemme EPK:ssa

Tavoitteenamme on kouluttaa taitavia, motivoituneita ja keskittymiskykyisiä jälkikoiria. Opastamamme koirien ohjaajia kouluttamaan koiransa juuri heidän taidoilleen ja tavoitteilleen sopivilla menetelmillä.

Toivomme myös mahdollisimman monen kokeilevan taitojaan palveluskoirakokeissa. Kokeisiin osallistuminen ei kuitenkaan ole edellytys ryhmissä harrastamiselle.

Kokeet tuovat koulutukseen tavoitteellisuutta ja toisaalta kertovat saavutetusta koulutustasosta. Ne tuovat konkreettisesti esiin asioita, joihin koulutuksessa pitää kiinnittää huomiota.

EPK:n jälkiryhmät

EPK:ssa toimii useita viikoittain kokoontuvia metsäjälkiryhmiä. Ryhmien vetäjinä toimivat kokeneet ja innostuneet lajin harrastajat.

EPK:ssa ei tällä hetkellä ole peltojälkiryhmää.

Ryhmissä on harrastajia aloittelijoista kisaaviin ja niiden treeniajat ja -paikat vaihtelevat viikoittain.

Koulutuspaikkojen vaihdellessa ympäri Uuttamaata on oman auton käyttö usein ainoa tapa päästä koulutuspaikoille. Jäljen maastokoulutukset ovat lähes aina julkisen liikenteen ulottumattomissa. Autoa tarvitaan harjoituksissa kulkemisen lisäksi siksi, että koirakot ovat maastossa yksitellen, jona aikana muut koirat lepäävät ja odottavat vuoroaan autossa. Autoilijoiden tulee huolehtia siitä, että koirilla on hyvät olosuhteet autossa odotellessaan niin kesän kuumina päivinä kuin syksyn viileinä päivinä (riittävästi vettä, ilmaa ja viileyttä/lämpöä).

Treenit kestävät yleensä useita tunteja, mutta yksittäisen koiran suoritusvuoroon menee aikaa vain muutamasta minuutista puoleen tuntiin.

Jälkiryhmäpaikkojen suuren kysynnän vuoksi odotamme ryhmäläisiltämme säännöllistä osallistumista ohjattuihin treeneihin, sekä aktiivista itsenäistä harjoittelua treenikertojen välillä.

Vapaita jälkiryhmäpaikkoja voit kysyä jälkivastaavalta.

Uudet jäsenet: liittyminen


Jäsenasiat myClubin kautta:


Koulutusohjaajat: Weksu