Tottis

Kerttu

Palveluskoirakokeet koostuvat kolmesta erillisestä osasuorituksesta, jotka ovat tottis, esine-etsintä sekä varsinainen maastolaji. Tottis ei siis ole palveluskoiraharrastuksessa oma erillinen lajinsa, vaan yksi kokeen kolmesta osasuorituksesta. Tottelevaisuuskoulutus tähtää kokeissa palveluskoiralajien tottelevaisuusosion suorittamiseen. Tarpeen mukaan treeneissä pohditaan myös arkisia koulutuspulmia, mutta varsinaista arkitottelevaisuuskoulutusta emme järjestä. Tavoitteenamme on se, että jokainen koirakko valitsee oman maastolajinsa ja aloittaa maastoharjoitukset viimeistään tottelevaisuusharjoituksien alettua.

Ekko

EPK:ssa järjestetään tottelevaisuuskoulutukset koirakoiden tasojen mukaan jaetuissa ryhmissä. Ryhmätasoja löytyy alkeisryhmistä aina kisaavien jatkoryhmiin. Treeneissä harjoitukset suunnitellaan yksilöllisesti kunkin koiran ja ohjaajan osaamistason sekä tavoitteiden mukaan.

Seuraaminen

Treeneissä koirakot harjoittelevat yleensä yksi kerrallaan, jona aikana muut koirat odottavat vuoroaan autoissa. Tällä pyritään antamaan kullekin koiralle ja ohjaajalle häiriötön keskittymismahdollisuus omaan treenivuoroon. Treenien aikana koirattomat ohjaajat seuraavat harjoittelevan koirakon harjoittelua, sillä tarkoituksena on oppia ja saada vinkkiä toisten suoritusten seuraamisesta. Ohjaajat voivat toimia toistensa avustajina harjoituksissa. Toisinaan tehdään häiriöharjoituksia, jolloin kentällä on samaan aikaan useita koiria ohjaajineen.

Ekko

Ohjattujen treenien tavoitteita on kaksi:

  1. tarjota koirakolle mahdollisuus harjoitella häiriön alla asioita, jotka se jo osaa ilman häiriötä esimerkiksi kotona ja
  2. toisaalta auttaa ohjaaja alkuun seuraavaksi harjoiteltavissa uusissa asioissa

Itsenäinen harjoittelu ohjattujen treenien ohella on ehdottoman tärkeää harjoituksissa etenemiseksi.

Tottelevaisuuden tasoryhmien lisäksi EPK:ssa muodostetaan tarpeen mukaan erityisryhmiä. Tällaisia ovat esimerkiksi päiväsaikaan kokoontuva sekatasoryhmä tai koiran hallinnan haasteisiin paneutuva ryhmä.

Hyppyeste

Uudet jäsenet: liittyminen


Jäsenasiat myClubin kautta:


Koulutusohjaajat: Weksu